Klubbhuset
Lästips!
Bli medlem
Shoppen
Aktiviteter
Spel
Krönikor
Filmen
Pyssel
Medlemmar
Föreningen
Tevagnen

Medlemsavgift

Nedan följer information hur du betalar medlemsavgiften på 20 pengar.

Det finns tre olika möjligheter för dig att betala din medlemsavgift:

1. Att överräcka 20 kronor till någon av styrelseledamöterna.

2. Att skicka ett frankerat kuvert med 20 kronor till föreningens adress.

3. Att överföra eller sätta in 20 kronor på ett bankkonto som tillhör föreningen.

4. Att sätta in 20 kronor på ett av föreningens bankgiro

När pengarna kommit föreningen tillhanda kommer du att registreras i föreningen och du blir plötsligt en halmänniska, präglad av Vinslöv. Ditt medlemskort kommer att levereras till dig när du blivit registrerad.

Alternativ 1
Om du väljer att överräcka 20 kronor till någon av styrelseledamöterna så är vi utspridda i landet. Vi är bosatta i Kristianstad, Stockholm, Umeå, Göteborg och Visby. E-post och telefonummer till respektive person finner du på sidan "Styrelsen" under "Föreningen" i menyn.

 

Alternativ 2
Du kan också välja att skicka ett frankerat kuvert med 20 kronor till följande adress:

Vinslöv - Plötsligt en förening
C/O Viktor K Magnusson
Krokvägen 16
291 44 Kristianstadd

Glöm då inte att skriva vem brevet kommer från. Eftersom dagens porto är orimligt högt föreslår föreningen att du går samman med några bekanta och delar på kostanden för portot. Föreningen vill dock understryka att vi inte tar ansvar för (av posten) bortslarvat brev.

 

Alternativ 3
Du kan också välja alternativtet, som förmodligen är det smidigaste för dig som har internetbanken, att överföra eller sätta in 20 kronor på ett konto som tillhör föreningen.

Kontonummer: 8313-9 503 128 275-8 (Föreningssparbanken)

För er som har internetbanken innebär detta att betalning kan göras mycket enkelt och dessutom utan extra kostnad för porto eller annan avgift. Om ni väljer detta alternativ bör ni lämna ett kort meddelande i samband med överföringen. Meddelandet ska betå av första bokstaven i ert förnamn samt hela ert efternamn (ex. K Andreasson eller K Fredriksson). När betalningen är genomförd skall ni skicka ett epostmeddelande till medlemsregistrering@dopingkontroll.com. Brevet bör innehålla ditt namn samt tidpunkten då ni överförde pengarna.

 

Alternativ 4
Du kan också sätta in pengarna på ett av föreningens bankgiro. Om du har tillgång till internetbanken är detta ett mycket smidigt, säkert och billigt sätt att betala medlemsavgiften på. När ni sätter in pengarna på föreningens bankgiro skall ett meddelande lämnas. Meddelandet skall bestå av ert fullständiga namn, e-postadress samt personnummer. Om detta genomförs på ett korrekt sätt, enligt ovan nämnda instruktioner, kommer ni att registreras som medlem inom 3 dagar.

Bankgiro: 5766-3304Vinslöv - Plötsligt en förening är en seriös organisation och är absolut lojala mot sina medlemmar och de som vill ansöka om medlemskap.Aktuellt
Logga In
Användare
Födelsedagar