Klubbhuset
Lästips!
Bli medlem
Shoppen
Aktiviteter
Spel
Krönikor
Filmen
Pyssel
Medlemmar
Föreningen
Tevagnen
Viktigt

Vi i Vinslöv - Plötsligt en förening kan inte nog understryka att vi bildat denna förening för att sprida ett glädjens budskap. Vi tycker att dokumentärfilmen ”Plötsligt i Vinslöv” är ett gott medium för att göra detta. Vi är inte på något sätt ute för att kränka, förlöjliga eller driva med de personer som figurerar i dokumentären. Inte bara avhåller vi oss från ovan nämnda beteende, vi kommer även att arbeta för att personer som vill skämta på vinslövsbornas bekostnad inte skall beviljas medlemskap i Vinslöv - Plötsligt en förening.

Vi är också medvetna om att den bild som givits av Vinslöv är subjektiv, och inte på något sätt är en allsmäktig bild av 2000-talets landsbygd. Vi vet också att man med dagens teknik, med hjälp av klippning, kan framställa en person på ett sätt som inte på något vis motsvarar den personens uppfattning om sig själv, med detta i åtanke ser vi filmen.

Efter denna klargörelse hoppas jag att alla kan njuta av den dokumentär vi kallar ”Plötsligt i Vinslöv” utan att missförstånd om våra uppsåt uppstår.

Reklam


Aktuellt
Logga In
Användare
Födelsedagar